Aphex Logarium

YOUR-DAD-NAKED-hahahaha.PIF

Posted in Peizalionės by Aphex on 2009 01 09

Siaučia toks gėris skype platybės :)

001

O čia originaliausias problemos sprendimo būdas.

Advertisements

10 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. vilma said, on 2009 01 09 at 23:15:49

  tai dar tox geris panasus yra.. YOUR-SISTER-NAKED-hahahaha

 2. Aphex said, on 2009 01 10 at 09:20:33

  Kas čia ieškote pagalbos, pateikiu kolegos Lino parengtą instrukciją, kaip išsigydyti šį virusą…

  Viruso veikimas:

  Vartotojui atsiunčiamas failas, kuris vadinasi “YOUR-MOTHER-NAKED-hahahaha.pif”. Failą gausite iš pažįstamo kontakto, kuris yra jūsų kontaktų sąraše (jau yra užsikrėtusių ir mūsų kompiuterių), tad būkite atidūs. Persiunčiamoje rinkmenoje slepiasi kirminas W32.Silly, kuris aktyvuojamas nuspaudus atsiųstą failą. Virusas plinta automatiškai išsisiunčiant visais vartotojo „Skype” adresų knygutėje esančiais kontaktais.

  Ką daryti, jei vis tik atidarėte?

  Kompiuterius reiktų gydyti taip:

  1. Išjunkite Skype ir nebeleiskite virusui plisti;

  2. Atsispausdinkite šias instrukcijas;

  3. Kompiuterį įkraukite per Safe Mode (kad tai padaryti, kompiuteriui kraunantis spaudinėkite F8, kol pasirodys meniu, kuriame, panaudodami klaviatūros mygtukais su rodyklėmis, pasirinkite Safe Mode ir spauskite Enter). Kompiuteris užsikraus, pasirodžius lentelei, spauskite Yes;

  4. Atsidarykite My Computer > spauskite ant Tools > Folder Options… > View > pasirinkite Show hidden files and folders ir nuimkite varnelę nuo Hide protected operating system files. Spauskite OK;

  5. Ištrinkite viską iš C:\Recycler katalogo;

  6. Spauskite ant Start > Run > įrašykite %temp% , spauskite Ok ir viską ištrinkite iš atsidariusio katalogo;

  7. Nueikite į C:\Windows\Prefetch ir iš ten taip pat ištrinkite visus failus;

  8. Spauskite ant Start > Run > įrašykite regedit ir spauskite Ok. Spauskite ant Edit > Find… > įrašykite winservices ir spauskite Find Next. Suradus įrašą jis bus pažymėtas, ant klaviatūros spauskite Delete mygtuką kad įrašą ištrinti. Spauskite F3, kad surasti sekantį įrašą, kurį taip pat ištrinkite;

  9. Perkraukite kompiuterį kaip įprasta ir pasileidę Skype stebėkite ar viskas tvarkoje. Taip pat užmeskite akį į 5′ajame žingsnelyje aprašytą katalogą ir įsitikinkite kad jame neatsirado YOUR-MOTHER-NAKED-hahahaha.pif. Atstatykite trečiajame žingsnelyje padarytus pakeitimus.

  Venkite virusų tiek savo, tiek kompiuterio organizme :) Sėkmės visiems.

 3. eziukai said, on 2009 01 10 at 16:07:32

  įdomu, kaip tas kirminas veikia. tik siuntinėjasi, ar dar ką nors daugiau?

 4. Marius said, on 2009 01 10 at 23:24:00

  Ačių Aphex’ui! Pabandysiu atlikti. Bet dabar be “Your mother naked ahahaha” dar atsirado mano Skype trys tokie:
  OMG-GAY-DOGS.com; OMG-lesbian_dogs.PIF; ir hahaa-lesbians-cat.PIF;
  nors aš jų net nepriėmiau, buvo tik 1 karta langas išlindes kad man siunciamas kazkoks failas. Ir dabar įjungus Skype šie failai iš manes siunciami visiems mano adresatams. Klausimas Aphex’ui: ar tavo aprasytu būdu išsitrins ir jie??

 5. darius said, on 2009 01 11 at 17:12:23

  Man taip atėjo šis failas OMG-lesbian_dogs.PIF

 6. akija said, on 2009 01 12 at 01:03:29

  “Atstatykite trečiajame žingsnelyje padarytus pakeitimus.”

  Ta prasme perkrauti kompiuteri normaliai?

 7. paolo4boats said, on 2009 01 12 at 01:44:27

  Please translate this instruction in English!!!

  I’ve cached this virus today and can’t remove it!!!

  Please help me!!!

 8. BaMbUcIaS said, on 2009 01 14 at 20:02:51

  What’s here looking for help, submit a colleague Lino’s instructions on how to recover the virus …

  Virus activity:

  The user is sent a file, which is “your-mother-NAKED-hahahaha.pif.” The file will get a contact from a friend, who is in your contacts list (already infected, and our computers), so be careful. Persiunčiamoje in hiding W32.Silly worm, which, when activated by having the file. The virus is spreading automatically išsisiunčiant every user’s Skype contacts in the address book.

  What to do if you still get?

  Computers should be treated as follows:

  1. Turn off Skype and Stop the spread of the virus;

  2. Print these instructions;

  3. Boot your computer through the Safe Mode (to do so, the computer kraunantis spaudinėkite F8 until the menu, which, using the keyboard buttons with arrows, select Safe Mode and press Enter). Computer užsikraus, at the table, click Yes;

  4. Open the My Computer> click on Tools> Folder Options …> View> select Show hidden files and folders and uncheck Hide protected operating system files. Click OK;

  5. Delete everything from the C: \ Recycler folder;

  6. Click on Start> Run> type% temp%, click OK to delete everything from the directory atsidariusio;

  7. Go to C: \ Windows \ prefetch, and from there will also delete all the files;

  8. Click on Start> Run> type regedit and click OK. Click on Edit> Find … type winservices and click Find Next. In the clip, it will be marked on the keyboard, click the Delete button to delete the entry. Press F3 to find the next record, which also delete;

  9. Restart the computer as usual and dissipated Skype, or watch everything in order. It also užmeskite eye to 5’ajame described in Step folder and make sure that it did not your-mother-NAKED-hahahaha.pif. Restore the Third Step changes made.

  Avoid viruses and your computer and your body:) Good luck to all.

 9. said, on 2009 01 26 at 22:41:38

  o kaip ten suprast 9 žingsny paskutinį sakinį? kokius pakitimus atstatyt?

 10. www.khelp.lt said, on 2009 06 29 at 09:43:28

  Geras straipsnis, idomu buvo paskaityti :)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: