Aphex Logarium

Saulės užtemimo Kovo 29 d. aktualijos zodiako ženklams

Posted in Smaguma by Aphex on 2006 03 29

Štai toks spamas pasiekė mane šiandien… :) Horoskopais netikiu, bet gal kam bus įdomu pasiskaityti…

p.s. jei kartais senai jautėtės beviltiškai – paskaitykite čia :)

Na, žinoma, užtemimas yra jėgos momentas. Jis kiekvienam iš zodiako ženklų jis sako: „Teks dirbti“. Ši sritis taps aktyvi. Na, o pozityviai ar negatyviai ši sritis aktyvuosis, tai, žinoma, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų – nuo evoliucinio lygmens, nuo to, kokia karma yra sutelkta, nuo pozityvaus arba destruktyvaus žmogaus mąstymo. Kiekvienam zodiako ženklui užtemimas aktyvuos vis kitą būties sritį. Be to, apie šį laikotarpį kalbame kaip apie tarpsnį tarp dviejų užtemimų: MĖNULIO užtemimo, įvykusio kovo 15d., (jis lietė du ženklus – Žuvų ir Mergelės; MĖNULIS buvo Mergelės ženkle, o SAULĖ – Žuvų ženkle) ir SAULĖS užtemimo kovo 29d. Taigi šio tarpsnio aktualijos apima tris ženklus: Žuvų, Mergelės ir Avino.

AVINUI

Avino zodiako ženklą užtemimas liečia tiesiogiai, nes jame ir vyksta. Be to, tame pačiame zodiako ženkle šiuo metu yra ir karminis mazgas RACHU, susijęs su greita evoliucija, su gebėjimu išeiti į naują lygmenį, atsiverti naujiems, reikalingiems dalykams. Galvoje gali kilti mintys: „O kaipgi tu gyveni? Kodėl nieko naujo nedarai?“ Gali kilti savigrauža – todėl, kad iš tikrųjų SAULĖS užtemimas turėtų paskatinti atnaujinti savo asmenybę. Reikėtų paklausti savęs, ar viską padarei, kas reikalinga, kad gyventumei taip, kaip turėtum gyventi, savame lygmenyje? Ar padarei ką nors, kad tavo asmenybė atsinaujintų?
Avinams yra labai svarbu, kad jie, paskatinti šito užtemimo, šio jėgos momento, atsisakytų neigiamų įpročių. Avinui yra daug blogiau negu bet kokiam kitam zodiako ženklui girtuokliauti, rūkyti, vartoti narkotikus ir t.t. Avino zodiako ženklas pats savaime, pagal savo struktūrą ir prigimtį, yra ir turėtų būti kitiems švaraus gyvenimo būdo pavyzdys, pradedant dienotvarke, fiziniu kūnu, būtent ta pirmaprade ugnimi, kurią jis neša. Labai dažnai taip ir yra. Avinukai savaime sako: „Fui, fui, ne, nenoriu nerūkysiu, ne, nenoriu, negersiu…“ Tiesiog nuo jų tai tarsi atšoka, nelimpa. Bet ne visada taip būna: jeigu žmogus yra pakliuvęs į prastą aplinką, prastai auklėtas, tai tiesiog dėl aplinkos įtakos jis pasiduoda prastiems įpročiams. Taigi šis užtemimas ir yra geras laikas pasakyti „ne“ tiems blogiems įpročiams, kurie jus kamuoja, ar tai būtų apsirijimas, ar kokių nors vaistų vartojimas, ar tinginystė. „Žinau, kad turiu sportuoti, bet niekaip negaliu pradėti.“ Tai tiesiog daryk. Pradėk trečiadienį. Įtvirtink gerus įpročius, būtinai kažkaip atsinaujink.
Avino zodiako ženklo atstovams dabar yra svarbu šitą SAULĖS užtemimo jėgą pakreipti savo naudai. O kaip tai padaryti? Pavyzdžiui, pasvajok apie ką nors stipraus: ne apie tai, kas yra respektabilu, bet tai, kas tave patį viliotų kaip asiliuką morka. Kas tave viliotų gyventi. Kas iš tikrųjų būtų brangu ir svarbu. Svajok, neprisirišdamas prie rezultatų. Sugalvok kažką, dėl ko tu norėtum gyventi, pavyzdžiui: ką nori per šituos metus dar nuveikti ir pasiekti. Ir pasakyk sau: „Tyčia tegu tai įvyksta. Tegul padarysiu tai, ką turiu padaryti“. Taigi būtina paskatinti savo asmenybę, nes Avinui tai yra jo paties asmenybės vystymosi momentas. Ir jau netrukus, birželio pabaigoje, RACHU apleis Avino zodiako ženklą ir tokio lengvo paskatinimo nebeliks – RACHU pereis į Žuvų ženklą.
Na, o kokia galėtų būti neigiama SAULĖS užtemimo įtaka? Tai galėtų būti agresyvumas, dirglumas. Ir tokią dieną, jeigu jūs susijaudintumėte, pyktumėte, kerštautumėte, ginčytumėtės, tai įsitvirtintų labai stipriai – pradėtumėte nesėkmingos karmos periodą. Blogai, jei spaustumėte, jėga verstumėte aplinkinius žmones ką nors daryti prieš jų valią. Darna, gražūs santykiai su aplinkiniu pasauliu, tikėjimas savimi – svarbus dalykai. Patikėk savimi iš naujo. Juk Avinuko zodiako ženklas stiprus yra būtent tuo, kad kada nepyksta, girdi aplinkinius žmones ir sutaria su jais, jis labiau negu bet kas kitas moka atleisti ir pradėti viską iš naujo, tarsi atvertęs baltą popieriaus lapą: „Viskas, gyvenu naujai, kaip niekur nieko.“ Taigi atsiversk visiškai naują puslapį, pasakyk: „Tegu šviesa įeina į tą baltą mano gyvenimo lapą. Tegul Dvasia atneša tai, kas gali ateiti geriausio.“ Tokią dieną klausyk, ausis ištempęs, atsiverk, būk Saulėje ar prie ugnies, judėk, sportuok, vaikščiok ir kultivuok tiktai geras mintis, emocijas tam, kad galėtų ateiti tai, kas geriausia … Blogos tendencijos tokiu metu galėtų būti despotizmas, išpuikimas, puikybė.

JAUČIUI

MĖNULIO užtemimas, įvykęs kovo 15d., nebuvo labai neigiamas. Jis daugiausiai išskleidė aktualijas, susijusias su draugais, su tais reikalais, kuriuos jis turi atlikti kartu su kitais žmonėmis, su bendraminčių komanda – išryškėjo tai, ką naujo reikia padaryti šioje srityje.
Na, o SAULĖS užtemimas jam išryškina mažiau malonias aktualijas. Jis gali išryškinti įvairiausias baimes, ypač stipriai suaktyvinti chroniškas ligas ir paskatinti Jautį visai be reikalo įsivelti į intrigas, į užkulisinį vyksmą, neaiškumus. Būtent šito ir reikėtų vengti. Teigiama prasme šis užtemimas gali kaip tik suteikti aiškumo santykių srity, suformuoti tvirtą, stiprų užnugarį, kuris jį saugotų, gintų. Taip pat šio SAULĖS užtemimo aktualija – savo sąmonėje uždaryti duris į baimes, į chroniškas ligas, nenarstyti nuolat negatyvių minčių: „Oiii, tas yra toks negeras žmogus, jis turbūt jau man nori pakenkti“, „Jau turbūt iš darbo mane išmes“, „Turbūt aš susirgsiu, numirsiu“. Tai yra savo galvoje nesukti to keršto, apmaudo arba baimių rato, nes šis užtemimas gali paskatinti vykti būtent tokius dalykus. Jaučiui kaip tik yra svarbu surasti savo gyvenime tai, kas didintų vidinę tvirtybę, gebėjimą pasakyti „ne“ baimėms, įvairioms intrigoms, klastai, apgaulei ir suformuoti savo slaptą vidinę dvasinę apsaugą – tai yra daugiau laiko skirti maldai. Neigiamas užtemimo poveikis būtų išryškėjusios slaptos neigiamos įtakos, slapta priešprieša, apgaulė, klasta. Teigiama prasme tai yra slapta Dvasios pasaulių pagalba, ateinanti per maldą, per apsaugą ir per sąmoningą baimių nugalėjimą.

DVYNIAMS

Dvyniams MĖNULIO užtemimas išryškino aktualijas, susijusias su šeima, profesija, viršininkais, būtinybę susiorientuoti, kaip paskirstyti savo energiją tarp šeimos ir darbo, profesinių tikslų. O štai SAULĖS užtemimas jau kelia visai kitas aktualijas – sugebėti įsijungti į perspektyviausius kolektyvinius sumanymus. Nepraleiskite pro ausis tai, ką jums sako draugai, sugebėkite tai išgirsti, nes gali ateiti stiprūs, galingi, perspektyvūs dalykai, teikiantys paramą, jėgą, energiją jums netgi porą metų ateityje. Dvyniams šis SAULĖS užtemimas iš tikrųjų yra pozityvus, atveriantis dideles galimybes. Tačiau jeigu žmogus yra silpnas? Na, pabandykime įsivaizduoti tokią situaciją… Sakykime, kažkas atėjo pas jus su didžiule dovana ir sako: „Še, imk“. O tu, žioply, tėkšt ir nudrėbei sau po kojomis – dėl to, kad nesugebėjai suvokti, jog tai kažkas vertingo ir didelio. Kokia tada bus situacija? Žinoma, apmaudas, pyktis ant savęs dėl to, kad štai buvo galimybė, bet nesugebėjai ir t.t. Taigi svarbu gebėti susitelkus suvokti, kokie stipriausi, galingiausi dalykai ateina pas jus per kolektyvą, per draugus, per informacijos priemones: kompiuterius, internetą, per dokumentus, knygas. Ką naujo jums atneša? Svarbu laikyti ištempus ausis ir sugebėti išgirsti tai, kas yra svarbiausia, atsirinkti iš tų faktų tuos, kurie atitinka jūsų jėgą ir galimybes.

VĖŽIUI

Vėžiui šis užtemimas meta iššūkį sugebėti suformuoti aiškius ir konkrečius tikslus – ypač profesijos srityje. Profesiniuose reikaluose situacijos gali būti įvairios. Jeigu yra subrendusios problemos, jeigu jos „kabo“ jau seniai, tai šis užtemimas gali padėti tašką. Viršininkas gali pasakyti: „Žinai ką? Užtenka, gana, nusibodo tavo tinginiavimas, aplaidumas ir pan.“ Jūs turite susitelkti, apgalvoti, kaip toliau dirbsite, kaip sieksite savo tikslų ir padaryti išvadas. Ir netgi jei nėra laiko pasiruošti, jei, atrodo, jau nebeįmanoma pakeisti situaciją, patikėkite manimi, kad jeigu vidinėje erdvėje yra padaromi kažkokie sprendimai, jeigu žmogus viduje susitelkia gyventi kažkaip visai kitaip, aplinka visada tai išgirsta. Galbūt ne taip lengva yra tai padaryti, bet efektas visada būna. Keisti visada galima, pradedant savo mintimis ir ketinimu. Na, o jeigu situacija yra visai gera arba tiesiog neutrali, tai kaip tik tada Vėžiui tai gali būti iškilimo periodas. Kada jam yra siūlomos naujos pareigos, kada jis turi prisiimti atsakomybę, jis aiškiai supranta: „Aš galiu tai padaryti. Aš privalau tai padaryti.“ Bet ir tai visada yra iššūkis, tai verčia sutelkti jėgas ir įdėti nemažai pastangų. Taigi Vėžiui tai yra arba – arba. Arba galimybė iškilti, arba (jeigu tai ištižęs žmogus) jis pasirodo esąs visai netinkamas. Ką gi, aiškiai suvok savo tikslus, žinok, ko tu sieki, tada galėsi daug nuveikti ir pasiekti.
Prieš tai buvęs MĖNULIO užtemimas (MĖNULIS Mergelėje, ženkle, kur dabar ir LILIT) Vėžiui iškėlė gana sudėtingus reikalus, susijusius su giminėmis, su artima aplinka, su dokumentais. Gali ryškėti kažkokios sudėtingos, kankinančios situacijos. Tai reikalai, susiję su dvasiniu augimu.

LIŪTUI

MĖNULIO užtemimas atyvavo būtent etikos, moralės, finansų, tiesiog buities reikalus (Liūtui apskritai šiais metais, kol LILIT yra Mergelės ženkle, yra svarbu neprisipirkti nežinia kiek daiktų, neišlaidauti, laikytis etikos ir moralės). Taip pat tai reiškia ir gana ekstremalias situacijas, susijusias su Žuvų ženklu, – emocinius sukrėtimus, sunkius išgyvenimus. O štai SAULĖS užtemimas Avino zodiako ženkle kaip tik po šitų sukrėtimų ir gana nemalonaus tarpsnio atveria visai kitokias galimybes. Jeigu jau yra įsisavinta kovo 15dienos ir viso šio laikotarpio pamoka, užtemimas Avino zodiako ženkle Liūtui suteikia galimybę palypėti karjeros laiptais, padaryti kažkokį naują žingsnį dvasiniame kelyje: įtvirtinti savo autoritetą, surasti Dvasinį Mokytoją, kažkaip visai naujai surasti Dvasią, Tvėrėją. Liūtui tai yra viena iš geriausių užtemimo pozicijų, palyginus su kitais zodiako ženklais.
Apskritai šio užtemimo metu sėkmė šypsosi ugnies ženklams, na, neblogos pozicijos ir oro zodiako ženklams.

MERGELEI

Mergelei kaip tik šis užtemimas yra prastesnis. MĖNULIO užtemimas Mergelėje ir Žuvyse jai tiesiog aktualizavo savo įvaizdžio temą, iškėlė partnerystės problemas, gebėjimo būti išoriniame pasaulyje, gebėjimo jį girdėti problemas. Tiesiog galėjo formuotis konfliktai, nenoras bendrauti. Na, o štai SAULĖS užtemimas Avino zodiako ženkle gali paskatinti Mergelę staigiai transformacijai. Kaip ir kam ši transformacija įvyks, priklauso jau nuo paties žmogaus. Vienos Mergelės gali nueiti į verslą, pajausti būtinybę iš esmės daryti kažką, ims rūpintis kreditais, kažkokia stambia, netgi rizikinga veikla. Kitos Mergelės gali susidurti su emociniais sukrėtimais: su tuo, kad pasaulis nesutinka, jog yra svarbu keistis. Kaip elgtis, ką gi Mergelėms daryti SAULĖS užtemimo metu, kad jis nebūtų toks sudėtingas. Visų pirma šiomis dienomis neskubėti, neforsuoti, nes labai skausmingai gali jaustis tai, kad pasaulis tarsi verčia būti agresyviomis, verčia skubėti, daryti kažkokius rizikingus, neapgalvotus sprendimus, poelgius. Būtent šito ir nereikėtų daryti. Ko reikia? Mergelėms tai yra jų vidinės jėgos kaupimo momentas. Reikėtų pasitelkti savo partnerių pagalbą, koncentruoti savo pačių vidinę jėgą, tada ta vidinė transformacija gali jas pakylėti į aukštesnį evoliucinį lygmenį. Bet kokiu atveju vienokia ar kitokia transformacija vyks – vieniems finansų, kitiems santykių srity ar emociniame gyvenime.

SVARSTYKLĖMS

Svarstyklėms situacija visai nebloga. Užtemimas Avine joms atneša galimybes visai kitaip suvokti partnerystę, pakilti joje į kitą lygmenį. Čia kalbama ne tik apie vedybas, bet taip pat ir apie verslą arba sutarčių pasirašymą: ne paties užtemimo metu, bet netrukus gali ateiti būti pasirašyta svarbi sutartis, ateiti stiprus, galingas partneris, kuris paskatins jūsų evoliuciją. Jūsų partnerystės santykiai būtinai turėtų pakilti į naują lygmenį, naujai suskambėti. Ieškokite naujumo, ieškokite šviežumo. Nebijokite ieškoti savo partnerystės būtent ŽEMĖJE.
Aktualus tampa naujo įvaizdžio formavimas. SAULĖS užtemimas Avino zodiako ženkle Svarstyklėms suteikia galimybę ryškiai, stipriai ir sėkmingai pasirodyti visuomenėje, tai yra pradėti kažką naujo, kas, be abejonės, bus pastebėta. Užtemimas atneša jums stiprias, galingas reprezentacijos visuomenėje galimybes, tačiau tik tai tiems, kurie to siekia, ieško naujų būdų, atitinkančių dabartį. Jeigu užsispirsite laikytis to, ką turėjote iki šiol, kad tiktai viskas liktų taip, kaip yra dabar, tada užtemimas gali stuktelti, supurtyti jau esančius santykius. Svarbu sugebėti išlaikyti tai, ką turite geriausio, bet vis dėlto būtinai įnešti kažkokių naujovių į jūsų partneriškus santykius ir į tai, kaip jūs pristatote save išoriniam pasauliui.

SKORPIONUI

SAULĖS užtemimas Avine Skorpionui išskleidžia pareigos, darbo erdvę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pats gyvenimas gali formuoti situacijas, kada nori – nenori teks mąstyti, galvoti, kas yra tavo pareiga, o kas jau nebėra tavo pareiga. Tiems Skorpionams, kuriems rūpi darbo tema ar kurie neturi darbo, šis užtemimas su didele jėga gali pasiūlyti galimybes, duoti šansus. Nereikėtų to praleisti. Tie, kurie turite darbą, vis dėlto, matyt, yra svarbu pagalvoti, ar tai, ką dirbate, atitinka jūsų lygį, ar uždarbis atitinka jūsų poreikius? Ar iš tikrųjų darote tai, kas yra svarbu ir reikalinga. Ar esate savo vietoje? Jeigu ne, jeigu viskas yra ne taip, kaip turėtų būti, užtemimas gali iškelti problemų.
Dar viena sritis – tai sveikata, higiena. Šis užtemimas paskatins daugiau laiko skirti savo sveikatai, tinkamai dienotvarkei. Juk Avino zodiako ženklas yra susijęs su sportu. Ir todėl, jeigu pajausite vidinį postūmį daugiau judėti, būtinai paskatinkite save, nenuslopinkite to impulso, tada jūs galėsite pajusti pozityviąją užtemimo jėgą. Na, ir negatyviąja prasme tai galėtų būti konfliktų darbo vietoje formavimas. „Štai neapsižiūrėjau, per daug grubiai pakalbėjau su kolegomis, išreiškiau nuomonę kategoriškai, o, žiūrėk, kaip jautriai sureagavo“, – tokios gali būti aktualijos. Nedarykite to. Suvokite, kad šis užtemimas kaip tik jus privers labai sąmoningai suvokti, kur dirbate, su kuo, nes kiekvienas veiksmas, žodis, poelgis, vėlavimas ar nevėlavimas, atlikimas ar neatlikimas labai aiškiai matysis užtemimo metu ir dar kurį laiką po jo.

ŠAULIUI

Šis užtemimas yra visai neblogas, jeigu tik, žinoma, turite tą karminį rezervą, avansą. Prieš tai buvęs MĖNULIO užtemimas Mergelėje ir Žuvų ženkle išskleidė susipriešinimą tarp darbo aktualijų, poreikių, iškilimo, profesijos ir namų poreikio – tarp to, ko reikia šeimoje, ir to, ko reikalauja darbas. Na, o užtemimas Avine kaip tik išryškins poreikį ilsėtis, džiaugtis, žaisti, atsipalaiduoti. Iškils meilės, vaikų, saviraiškos, hobio aktualijos. Atrodo, tokie nerimti dalykai, bet nerimti jie atrodo tik tiems žmonės, kurie susitapatina su protu ir nemoka būti laimingi. Tie, kurie moka būti laimingi, žino, kiek daug reiškia gebėjimas džiaugtis, žaisti, kvailioti, mylėti, atsipalaiduoti, turėti mėgstamą darbą ar tiesiog hobi. Išmoksi šito – gerai: įgysi naują jėgą, į gyvenimą ateis naujų spalvų ir galimybių. Per poilsio erdvę, per žaidimus, per žmones, su kuriais jūs atsipalaiduojate, ieškote ir kuriate, gali ateiti nauji dalykai, nauji pasiūlymai.

OŽIARAGIUI

Ožiaragiui kyla aktualijos, susijusios su šeima, gimine. Užtemimas gali labai išryškinti neharmoningus santykius šeimoje, giminėje ir tartum versti surasti kitokį elgesio modelį su tėvais, dėdėmis. Arba Ožiaragiai (jeigu jie neturi savo nuosavos žemės, savo namo, jeigu gyvena daugiaaukščiuose namuose) gali labai ryškiai pajusti, kaip stipriai reikia turėti savo žemės sklypelį, savo namą, jį puoselėti ir įsitvirtinti, suleisti šaknis. Ožiaragiui yra labai svarbu turėti žemėje stiprias, galingas šaknis, ir, kada to nėra, būtent tokių užtemimų metu ypač stipriai gali tai pajausti. Ką gi daryti? Aš manau, kad šitas užtemimas atneš ir galimybių įsigyti nekilnojamojo turto, žemės arba tiesiog atnaujinti savo butą, patogiau, jaukiau įsirengti būstą. Ožiaragiui šis užtemimas yra susijęs su šaknimis, gimine ir nekilnojamuoju turtu, todėl reikėtų rimtai ir ramiai pasvarstyti, kaip geriausiuoju būdu jūs galite sustiprinti savo giminę, šaknis ir būstą ten, kur esate.

VANDENIUI

Vandeniui šis užtemimas lengvesnis nei daugeliui kitų zodiako ženklų, jei tik jis teisingai pajus jo jėgos kryptį.
Šis užtemimas paskatins Vandenį mokytis, šviestis, atvers jam naujas galimybes gauti vertingą informaciją (įvairūs kursai, seminarai, internetas, savišvieta ir panašiai).
Užsiimantiems prekyba, tarpininkavimu žada galimus stiprius, vertingus sandėrius, intensyvią prekybinę veiklą. Svarbu laiku sutvarkyti reikiamus dokumentus, neignoruoti reikalų, susijusių su giminėmis, geranoriškais žmonėmis iš artimos jums aplinkos. Vis dėlto visose minėtose srityse venkite išsiblaškymo ir skubėjimo, kitaip didžiausios klaidos taip pat bus susijusios su šiomis sritimis: veikite išmintingai, prieš ką nors spręsdami, pasitelkite patarėjus…
Kaip ir visiems, šis užtemimas Vandenį turėtų paskatinti sportuoti, daugiau vaikščioti pėsčiomis bei būtinai mokytis naujų dalykų, atsiverti naujoms perspektyvoms.

ŽUVIMS

Gimusius po Žuvų zodiako ženklu šis užtemimas paskatins tvirčiau atsistoti ant kojų materialiuose reikaluose, atkreips dėmesį į pačius žemiškiausius ( buitinius, kūniškus, finansinius) reikalus. Jums ypač svarbu peržiūrėti savo dietą, dienotvarkę, pasirūpinti garderobu, švara namuose, savo gyvenamąja erdve: ji turi būti jauki,džiuginanti, palaikanti Jūsų gyvybinį potencialą. Pradžiuginkite save reikalingu, praktišku pirkiniu, atitinkančiu Jūsų finansines galimybes. Nueikite į pirtį, pas masažistą,pasirūpinkite oda, plaukais ir panašiai…
Tai metas, kai svarbu padaryti , ką galite, kad labiau norėtumėte gyventi, atgautumėte jėgas, įsitvirtintumėte materialiame lygmenyje. Pergalvokite savo finansinę situaciją: ar teisingos Jūsų nuostatos šioje srityje? Galbūt yra galimybių žymiai geriau uždirbti ar paskirstyti tai, ką turite?
Vertėtų save sustiprinti atitinkamais teiginiais, pavyzdžiui: „Galiu turėti viską, ko man reikia”, „Finansinius reikalus sprendžiu lengvai ir maloniai“. Galite pasiieškoti knygų apie gyvenimo sustiprinimą pozityvių afirmacijų pagalba. Materiali sėkmė, gyvastingumas, gebėjimas atsinaujinti, pradėti gyvenimą tarsi iš naujo, taip pat vertybių suvokimas, etikos įtvirtinimas – Jums šio užtemimo aktualijos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: